* Hvem er vi * Billeder * Hvor går vi på jag * Mødedage * Bukkejagt plan * Foderplan * Jagtjournal * Lindeballejagt Blog * Medlems login*

 

Aktiviteter

Årets fiskedag 2016

Årets bukke 2016

Årets bukke 2015

Årets efterårsjagter 2014/15

Billeder fra Sune (1)

Billeder fra Sune (2)

Årets bukke 2014

Bukkepral 2014

Kamera feb.-maj-ea-1 2014
Kamera feb.-maj-ea-2 2014
Henriks kamara maj 2014
Henrik`s kamera april 2014
Henriks kamera marts 2014

Billeder jan-april-2014

Drivjagter 2013/14

Årets bukke 2013

Arbejdsdag 2013

Stige produktion 2013

Rådyr med Pels lus er set i Lindeballe området.

Billede fra fiskedag 2012

Møde i Rådyrlav'et 2012

Billede fra fiskedag 2011

Årets Bukke 2012

Årets Bukke 2011

Årets Bukke 2010

Drivjagter 2010/11

Fiskedag 2010

Årets bukke 2009

Infomation

Medlems nyt
Konsorties regler
Vildt paparaden

Mårhunden

Dåvildt udsættes i Lindeballe.

God viden

Byg en skydestige(pdf)

Bidrag kan indbetales på 6233-0000594962/ny 2016

Besøs også:

Lindeballe by

En privat side om fiskeri

Naturstyrelsen

Danmarks Jægerforbund

Danmarks naturfredningsforening

Anneksgaardens B&B ny side!

Præsteengsøerne Natur Put & Take

egtved-hjortelaug.dk

Solen står op?

Hvordan gørman rent

Indskydning af riffel

Lindeballe jagtforening

Hjortebanen i Vingsted!

Skyttecenter - Vingsted!

Billeder fra medlemmers kameraer

Besøg billeder fra Henriks kamera marts 2013

Besøg viltkammeraet billeder fra feb. 2012-1

Besøg viltkammeraet billeder fra feb. 2013

Besøg viltkammeraet billeder fra feb. 2012-2

Besøg viltkammeraet billeder fra feb. 2012-3

Besøg viltkammeraet billeder fra feb. 2012-4

Billeder fra Claus´s kamera

Billeder fra Claus´s kamera 2012

 

 

 

 

 

 

Ejnar Askholm mail:

ejnar@lindeballejagt.dk

ejnar@askholm.org

www.ballevej.dk

www.askholm.org